Skip links

Suksesshistorier

Les mer om hva vi har gjort for våre kunder

Apps, AI og sensor teknologi for Aker Brygge

Kommunikasjon gjennom hele verdikjeden

«Først og fremst handler det om å skape engasjerende møteplasser som gir grobunn for utviklende relasjoner mellom mennesker og omgivelsene»

Om kunden

Aker Brygge Forvaltning AS eies av Norwegian Property ASA. Løsningen håndterer direkte kommunikasjon med alle brukere av eiendommene på Aker Brygge, fra Norwegian Property til Forretningene til Sluttbrukere/Kunder (B2B2C). All kommunikasjon foregår gjennom kanaler som web-sider, Apper, e-post, sms og push-meldinger.

Hva vi leverte

Norwegian Property er et rendyrket og helintegrert kontoreiendomsselskap. Deres filosofi er at eiendomsfaget først og fremst handler om å skape engasjerende møteplasser som gir grobunn for utviklende relasjoner mellom mennesker og med omgivelsene. Denne filosofien preger hele vår eiendomsvirksomhet som omfatter utvikling, forvaltning, daglig drift og vedlikehold av våre sentralt beliggende eiendommer i Oslo og Stavanger.

For å få til dette ønsker Norwegian Property og Aker Brygge direkte kontakt med besøkende og brukere av bydelen. De har p.t. cirka 12 millioner besøk per år og 3 500 arbeidende på kontorer, i butikker, i restauranter, osv. For å kommunisere effektivt med store og segmenterte grupper ble det laget en digital strategi som omfatter hvem Aker Brygge ønsker å kommunisere med, hvordan kommunikasjonen gjøres, og hvordan budskapet skulle tilpasses.

Til kommunikasjon med det generelle publikum og besøkende ønsket benyttes flere kanaler. Epost, SMS, websider, og app er de digitale kanaler Aker Brygge har rettet seg inn mot. Kommunikasjon til konsumentmarkedet er basert på demografiske data som kjønn og alder, og man benytter brukerens egendefinerte interesser. Aktiviteter i området, interessant informasjon og inspirerende artikler, tilbud og nyheter er dominerende innhold som kommuniseres. Sensorteknologi og geo-fencing benyttes til kontinuerlig innsamling av data, denne innsikten brukes til automatisering og utforming av relevante, og personlig budskap til de enkelte brukerne.

Azure

Smart City

Apps

AI

Sak- og medlemshåndtering for OBOS

En viktig del av kundereisen

Ny medlems- og kundehåndteringsverktøy som gir oversikt over kundedialogen og innkommende henvendelser.

Om kunden

OBOS er Norges største boligbyggelag og boligforvalter, en av Nordens største boligbyggere og et samvirkeforetak som er eid av medlemmene. Ved utgangen av 2018 hadde OBOS 454 442 medlemmer.

OBOS har i løpet av de siste årene utviklet seg fra å være et boligbyggelag i Oslo til å bli et konsern med virksomhet i både Norge, Sverige og Danmark. I dag har OBOS medlemmer i de fleste av Norges kommuner, og er etablert i de største byene i landet. OBOS-konsernet har i tillegg en omfattende virksomhet innen boligutvikling i Sverige.

Hva vi leverte

Som en del av OBOS’ målbilde om å oppleves som «ett OBOS», har vi implementert ny løsning for Medlemsservice. Løsningen gir et 360 graders bilde over medlem, og støtter all håndtering av medlemmer og medlemskap. Den dekker dialog med medlemmet i fire kanaler, med automatisert oppslag på kunde og arkivering av dokumentasjon.

Implementeringen har hatt fokus på gode brukeropplevelser og langsiktig løsningsforvaltning. Derfor har det vært et fokus å benytte mest mulig standardfunksjonalitet. For å minimere risiko og opprettholde høy kvalitet på leveransene har det blitt brukt automatisert regresjonstest og utrulling.

Det er benyttet agil prosjekttilnærming  med Scrum som metodikk og full test- og oppgave automasjon med Azure DevOps.

Dynamics 365

Telefonintegrasjon

Azure DevOps

Power BI

Scrum

Power Apps

Medlemsløsning for NKF

Fleksibel og moderne medlemsløsning basert på Azure skal forenkle hverdagen til forbund, klubb og medlem.

Om kunden

Norges Kampsportforbund (NKF) er landets største medlemsforbund i Norges Idrettsforbund (NIF) innen kampsport, og det tiende største forbundet innen NIF. NKF er et fleridrettsforbund som organiserer over 20 kampsporter, hvor karate, jujutsu og taekwondo er de fremste konkurranseidrettene.

Hva vi leverte

Våren 2018 bestemte forbundet at deres teknologiske plattform og prosesser ikke var i tråd med forventingene fra en yngre og mer digitalisert brukergruppe. Sammen med NKF har vi utviklet en avansert og moderne applikasjon for å tiltrekke nye medlemmer, beholde nåværende medlemmer og motivere disse til å bli mer aktive. Løsningen støtter tre brukerperspektiver; forbundsadministrasjon, klubbadministrasjon og medlemsadministrasjon, samt håndterer personvernsforordningen (GDPR).

Plattformvalget er Microsoft Azure. Valget av plattform er et resultat av tre behov hvor løsningen må være kostnadseffektiv, skalerbar og fleksibel. Ved å velge Azure er prisen basert på forbruk, ikke lisensbasert. Med 30.000 samtidige brukere av løsningen er det kritisk at løsningen er skalerbar for høy ytelse. NKF er i en stor endringsprosess, og dagens skisserte behov er ikke nødvendigvis de samme som morgendagens krav. Forbundet er avhengig av en plattform som enklere kan tilpasse seg endringer av deres forretningsbehov.

Web

Azure

Apps

Scrum

Effektivisering ved bruk av sensordata og feltservice for GK

En løsning for feltservice, salg og prosjekter som brukes av over 750 teknikere. Løsningen er integrert med andre kjerne systemer, sensor data fra anleggene samles og anvendes i forbindelse opprettelse og delegering av serviceoppgaver

Om kunden

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen ventilasjon, elektro, rør, sikkerhet, byggautomasjon, kulde og energi. Med mer enn 3300 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark tar GK hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK konsernet har hatt en sterk vekst siden tidlig på 2000 tallet, fra de rundet omsetning på 1 milliard i 2001 til dagens 6 milliarder kroner. Konsernet er 100% privateid av familien Karlsen og ble etablert i 1964.

Hva vi leverte

Til GK Gruppen leverer AITC løsningen for feltservice, salg og prosjekter. Implementeringsprosjektet startet sent i 2004, og første versjon ble tatt i bruk fra sommeren 2005 og siden har løsningen blitt forbedret og utvidet. GK konsernet har hatt en sterk vekst de siste 15 årene og utviklet seg fra å dekke det norske markedet til å bli en stor aktør i Skandinavia. For GK i Norden kommer 30-40 prosent av omsettingen fra drift og service oppdrag der løsningen er helt sentral sammen med håndholdt løsningen basert på iPad og brukes daglig av 750 teknikere. Løsningen er integrert med andre kjerne systemer, sensor data fra anleggene samles og anvendes i forbindelse opprettelse og delegering av serviceoppgaver.

AITC har løpene videreutviklet løsningen gjennom de siste 14 årene for å støtte veksten ved bl.a. å utvide med støtte til foretakene i Sverige (2008) og Danmark (2010) og endringene som veksten i GKs virksomhet har krevet. Som implementeringspartner har AITC bidratt til utforming av service prosesser, utvikling og implementering av løsning og ikke minst brukeradopsjon.

CRM

Sensor

Feltservice

Mobilitet

Felles løsning, GDPR og segmentering for Orkla

En løsning som tilrettelegger for samarbeid og deling av innsikt på tvers av selskap og land, samt bevare og skape verdifulle relasjoner med forbrukere og medlemmer.

Om kunden

Orkla er en ledende leverandør av kjente merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet. Norden, Baltikum og utvalgte land i Sentral-Europa er deres hovedmarkeder. Deres merkevarevirksomhet består av forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients. Orklas interessenter er både forbrukere og medlemmer.

Hva vi leverte

Formålet med implementeringen var å oppnå én felles og optimalisert løsning. En løsning som tilrettelegger for samarbeid og deling av innsikt på tvers av selskap og land, samt bevare og skape verdifulle relasjoner med forbrukere og medlemmer.

AITC som totalleverandør sørget for å etablere en moderne og markedsledende CRM-løsning rik på funksjonalitet, og som støtter viktige forretningsprosesser. Det ble utviklet en felles databaseplattform i Azure for rapportering, kundeinnsikt og integrasjoner. Den ivaretar også GDPR ut i alle kanaler mot forbrukere. Videre har man utviklet en segmenteringsmodul for å kunne drive målrettet markedsføring med spisset innhold.

Implementering av Microsoft Dynamics 365 omfattet forbrukerservice med kunnskapsartikler for 12 kundesentre i de nordiske landene. Men også en salgsstøtte for B2B kunder, webservice integrasjon mot alle kunderelaterte systemer i Orkla og Dynamics 365 Marketing for epostkampanjer og markedsføring ut mot B2B/B2C.

Med et fremtidsrettet CRM-system kan Orkla følge reisen til sine forbrukere, lytte til deres behov, bruke tilbakemeldinger til å forbedre sine produkter og øke forretningspotensialet. Innføring av et oppdatert og profesjonelt forbrukerservicesystem har effektivisert en rekke prosesser som gjør det enklere å bygge lojalitet for å bevare sine interessenter.

Dynamics 365

Marketing

GDPR

Azure