Skip links

Personvernerklæring

Behandlingsansvar
Behandlingsansvarlig for de underliggende personopplysningene er Albatross IT Consultants(AITC). Vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene Datatilsynet er behandlingsansvarlig for.

Når samler AITC inn personopplysninger?
Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

  • Du har sendt oss en henvendelse
  • Du har bedt om innsyn etter offentlighetsloven
  • Du har søkt jobb hos oss

Hva er formålet?
Formålet med behandlingen er å gi deg best mulig tilpasset informasjon om AIbatross IT Consultants(AITC), våre leveranser, svar når du sender inn forespørsel eller søknad om jobb hos oss. AITC behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos våre kunder og leverandører for å kunne oppfylle kravene i vår felles avtale om gjeldende leveranser.

Hvilke personopplysninger behandles?

Kontaktperson hos kunder og potensielle kunder:
Navn, telefonnummer, e-post

Kontaktperson hos leverandører og partnere:
Navn, telefonnummer og e-post

Besøkende/brukere av våre nettsider:
Bruksmønster og nettleser innstillinger
Det behandles ingen særlige/sensitive personopplysninger innenfor disse nevnte kategoriene.

Personer som besøker våre nettsider

Lovlig grunnlag er berettiget interesse der hvor det er nødvendig at vi har denne informasjonen for å kunne imøtekomme din forespørsel. F.eks. hvis du har sendt oss en henvendelse via nettsiden eller søkt på jobb. Under finner du mer informasjon om hvilke data som lagres når du benyttes våre nettsider.

Informasjonskapsler (cookies)
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere best for deg som bruker. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler gjennom å slå av denne funksjonen i nettleseren din.

Statistikk fra webserver
AITC benytter logger fra vår webserver for å generere statistikk over besøk på aitc.no. Denne statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden vår. Informasjonen inneholder forskjellige variabler, som hvilken side du har besøkt, dato og tidspunkt for besøk samt teknisk informasjon om enheten din. Webserveren sletter umiddelbart IP-adressene til besøkende. I praksis vil det ikke være mulig å identifisere de besøkende fra de resterende parameterne. Derfor er statistikken anonym. Denne informasjonen kan derfor ikke knyttes til deg som enkeltperson.

Utleveres opplysninger til tredjeparter og behandles de eventuelt av databehandlere utenfor EU/EØS eller internasjonale organisasjoner?
Nei. Vi utlver ikke opplysninger til noen tredjeparter eller andre organisasjoner.

Vi vil ikke dele din kundeinformasjon med utenforstående med mindre utlevering av personopplysningene skjer:

  • Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
  • Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
  • Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
  • Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Vårt prosjekt-/ timefangstsystem oppbevarer alle data i EU/EØS. AITC benytter videre Microsoft sine nettskytjenester for behandling av dine personopplysninger. I henhold til databehandleravtalen med Microsoft befinner disse dataene seg i Europa. Microsoft er et internasjonalt selskap.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Personopplysninger skal slettes når det ikke lenger er et formål og et lovlig grunnlag for å behandle de. Vi sørger for å slette opplysningene etter beste praksis og følger også opp dette mot eventuelle underleverandører. Opplysningene som må arkiveres, adgangs/tilgangs begrenses til kun de som må ha tilgang.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Du som er registrert hos oss har retten til innsyn i dine personopplysninger. Du kan også korrigere, slette og begrense behandlingen om deg selv. Du har også innsigelsesrett og kan protestere på behandlingen. Alle opplysninger som du selv har gitt samtykke til, kan du også ta med deg til en annen virksomhet. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke og har rett til å klage til tilsynsmyndigheten.

Hvordan sikres opplysningene?
Opplysningene dine sikres ved hjelp av en internkontroll med klare rutiner og sikkerhetsinstrukser for håndtering av personopplysninger samt tekniske løsninger for å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Alle som jobber i AITC AS har gjennomgått opplæring og er ansvarliggjort gjennom taushetserklæring og sikkerhetsinstruks. Det er kun de som har behov for å behandle dine personopplysninger som har tilgang og/eller adgang til å gjøre dette.

Kontaktinformasjon
Dersom du som er registrert hos oss og ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss direkte her. Dette gjelder for eksempel din rett til innsyn, retting, sletting, korrigering, dataportabilitet, begrensning eller protest.