Oracle

Oracle Siebel / Oracle CRM on Demand / Oracle Business Intelligence

Oracle Siebel
Albatross har vært en ledende aktør for konsulenttjenester på det norske Siebelmarkedet de siste 14 årene, og besitter tung kompetanse i alle deler av et Siebelprosjekt.

 

Vi har vært implementeringspartner på flere av de største Siebelinstallasjonene i Norge, som Lyse Energi/Altibox, Aftenposten, Gunnar Karlsen AS og Innovasjon Norge.

Siebel er anerkjent som den ledende CRM-løsningen for mellomstore og store selskaper, både av kunder og uavhengige analyseselskaper, som Gartner Group. Siebel kan skreddersys til din bedrift og dine forretningsprosesser, og være fullintegrert med andre forretningskritiske systemer.

 

For å lære mer om Oracle Siebel klikk her
Oracle CRM on Demand

 

Oracle CRM On Demand er Oracle´s skybaserte CRM-løsning og kjøres som en nettbasert abonnementsløsning med fullverdig CRM- og Business Intelligence-teknologi inkludert.

 

Albatross besitter kompetanse på alle deler av en Oracle CRM On Demand implementasjon, og kan levere alt fra design og prosesskart til konfigurasjon og integrasjon av en komplett CRM-system. Løsningen kan implementeres stegvis hvor eksempelvis et forretningsområde implementeres først og hvor man henger på nye forretningsområder i senere faser, eller som et fullskala CRM- og BI-verktøy for hele organisasjonen.

 

Trykk her for å lære mer om Oracle CRM On Demand Trykk her for å se en kort presentasjon av Oracle CRM On Demand
Oracle Business Intelligence
For analyse og rapporteringsverktøy har AITC mange års erfaring med implementering av løsninger fra Oracle Business Intelligence Suite, hovedsakelig Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE).

 

OBIEE er en BI plattform som gir mulighet til å sammenstille, analysere og rapportere på data fra bedriftens ulike datakilder, for eksempel fra CRM, ERP og Økonomi, og presentere disse gjennom interaktive rapporter (dashboards) og ad hoc spørringer. Kombinert med tilpassede grafer gir dette brukeren oversikt over sine interesseområder på ønsket aggregert nivå. Rapportene kan enkelt endres og settes sammen på nye måter av brukerne selv.

Dersom et område vekker spesiell interesse gir løsningen på en enkel måte mulighet til å drille ned i detaljene og rapportere på et lavere nivå. For eksempel ved å gå fra salgstall per måned til å se salgstallene per uke eller dag, eller fra salgstall for bedriften som helhet til en oversikt over salg per avdeling eller selger.

OBIEE har også en modul for segmentering/uttrekk av kontakter/kunder som grunnlag til kampanjer.  AITC har jobbet mye med denne i integrasjon med kampanjemodulen i Siebel CRM. Segmenteringsmodulen gir de samme mulighetene som rapportering ellers til å sette sammen uttrekkskriterier. Basert på attributter på kunden, tilknyttede objekter, som for eksempel produkter, og registrerte hendelser, kan brukeren lage et uttrekk av kunder som man ønsker som grunnlag i en spesifikk kampanje som skal gjennomføres. Dette kan være en salgskampanje, eller en e-post/sms med et tilpasset budskap til kunden. For eksempel kan man trekke ut alle gullkunder som har klaget mer enn 2 ganger siste måned på et spesifikt produkt, og sende disse en e-post eller ringe dem for oppfølging. OBIEE kan implementeres som analyse- og rapporteringsverktøy på eksisterende datavarehus, eller man kan benyttes et ETL verktøy, som Informatica, til å overføre data fra kildesystemer til datavarehuset i OBIEE. OBIEE er ferdig integrert med standard versjoner av produkter som Siebel, PeopleSoft, JDE og SAP.

AITC kan bistå eller ta ansvar for planlegging og/eller implementering av løsninger for Oracle BI, eller forvaltning og videreutvikling av eksisterende løsninger.