Project Execution Module

Prosjektstyringsverktøy for den kresne

AITC Project Execution Module er et moderne verktøy for kapitalkrevende én-stykkproduksjon (prosjektgjennomføring) tilpasset olje & gass og landbasert prosessindustri og tilsvarende.

 

Bygger på gjennomprøvd teknologi fra Microsoft og vår lange erfaring fra ingeniør-prosjekter. Modulen er en ferdigutviklet “Add-on” til Microsoft Dynamics CRM, som enkelt kan tas i bruk.

 

·   Innkjøpshåndtering

·   Kontakthåndtering integrert med Outlook

·   Forecasting og kontantstrømanalyse

·   Sanntids dashboards

·   Kan kjøres fra browser- tablet- mobil og nettbrett

 

Få kontroll, sikre leveranser og lønnsomme prosjekter.

Microsoft Dynamics CRMs gode støtte rundt salg, markedsføring og service, gi funksjonalitet også for prosjektgjennomføring. Modulen kan også utelukkende benyttes for prosjektgjennomføring og leverandøroppfølging om ønskelig.

 

·   Høy grad av samhandling: Ved å gi deg oversikt over all kommunikasjon og dokumentasjon med kunde og leverandør (aktiviteter, møter, e-post, kontrakter, forespørsler etc.)

·   Lønnsomhetsoversikt: Gjennom at prosjektmodulen til enhver tid gir oversikt over budsjetterte kostnader, målt opp mot faktiske kostnader i forbindelse med innkjøp fra underleverandører, og faktiske medgåtte timer (kostnad- og inntektsoppfølging)

·   Likviditetsoversikt på prosjektet gjennom å se faktiske utgifter opp mot fakturerte tjenester og materiell

·   Avvikshåndtering(Variation Orders) Kontroll på dokumentflyt i prosjektet – dokumentstyring med SharePoint (maler, versjonshåndtering, eierkontroll etc)

·   Sanntids Dashboards for grafisk fremstilling av prosjektets «tilstand» (utvalg av dynamiske rapporter i sanntid)

·   Bredt spekter av rapporter (cash flow management, profit summary, innkjøpsfremdrift mm)

 

 

AITC Project execution module app AITC Project execution module app AITC Project execution module app AITC Project execution module app AITC Project execution module app AITC Project execution module app AITC Project execution module app

Other apps
Project Execution Module

Verktøy og metode for prosjektgjennomføring i olje & gass og landbasert prosessindustri.

Solution
MoM – Minutes of the Meeting

Samhandling i CRM og Outlook for møtereferater der man kan ta beslutninger, distribuere oppgaver og følge opp resultater.

Add-on
In-Line Grid Edit

Med In-Line Grid Edit kan man editere direkte i lister, ingen "pop-up"!

Add-on
Call2Action

Callcenter-løsning med effektivitet i høysetet

Add-on
Contact/Account lookup – Link Mobility oppslagstjeneste

Oppslagstjeneste mot Link Mobilitys datavarehus.

Add-on