MoM - Minutes of the Meeting

Samhandling i CRM og Outlook for møtereferater der man kan ta beslutninger, distribuere oppgaver og følge opp resultater.

Mange opplever at møtereferater ikke blir skrevet eller blir skrevet i etterkant. Mye av arbeidet utføres manuelt og lagres lokalt på en PC. Oppfølging av beslutninger og aksjonspunkter blir ofte uteglemt. Det er lite eller ingen systemstøtte for å håndtere denne arbeidsprosessen.

 

Målet med “MoM” er å gi ledere og salgsstyrken tilgang til all relevant informasjon om de ferdige møtene, i Dynamics CRM, inkludert agenda og møtereferater, samt enkelt kunne dele dette også med interessenter som ikke har tilgang til CRM Mye av informasjonen angående et møte ligger allerede i CRM, slik som møtedeltakere, tema for møte samt dato/tidspunkt. Med «MoM» vil man direkte i CRM supplere møtet med annen relevant informasjon som blant annet;

 

·   Beslutninger

·   Offentlige notater

·   Interne notater

·   Oppfølginger med dato og ansvarlig

·   Aktiviteter med ansvarsfordeling

 

Alle aktiviteter kan følges opp i CRM. Informasjonen kan oppdateres av CRM brukere i Outlook eller i CRM (i nettleseren på PC, mobil eller nettbrett). Møtereferat kan deretter enkelt automatisk genereres i form av PDF eller word-fil.

 

AITC Project execution module app AITC Project execution module app

Other apps
Project Execution Module

Verktøy og metode for prosjektgjennomføring i olje & gass og landbasert prosessindustri.

Solution
MoM – Minutes of the Meeting

Samhandling i CRM og Outlook for møtereferater der man kan ta beslutninger, distribuere oppgaver og følge opp resultater.

Add-on
In-Line Grid Edit

Med In-Line Grid Edit kan man editere direkte i lister, ingen "pop-up"!

Add-on
Call2Action

Callcenter-løsning med effektivitet i høysetet

Add-on
Contact/Account lookup – Link Mobility oppslagstjeneste

Oppslagstjeneste mot Link Mobilitys datavarehus.

Add-on