Informasjon om våre apps

«Applications» for MS Dynamics CRM gjør det enkelt å utvide din Dynamics CRM med tilleggsfunksjonalitet.

Project Execution Module

Verktøy og metode for prosjektgjennomføring i olje & gass og landbasert prosessindustri. / Solution

MoM – Minutes of the Meeting

Samhandling i CRM og Outlook for møtereferater der man kan ta beslutninger, distribuere oppgaver og følge opp resultater. / Add-on

In-Line Grid Edit

Med In-Line Grid Edit kan man editere direkte i lister, ingen "pop-up"! / Add-on

Call2Action

Callcenter-løsning med effektivitet i høysetet / Add-on

Contact/Account lookup – Link Mobility oppslagstjeneste

Oppslagstjeneste mot Link Mobilitys datavarehus. / Add-on